Riksfärdtjänst - ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Du  kan ansöka om riksfärdtjänst för dig själv eller för annan person via denna e-tjänst.

Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar och som på grund av detta måste resa på ett särskilt kostsamt sätt mellan kommuner i Sverige kan ansöka om riksfärdtjänst. Ett skäl till högre reskostnader kan vara att man behöver ledsagare under resa med allmänna kommunikationer eller måste åka med annat, särskilt fordon. Funktionsnedsättningen ska bedömas som varaktig (minst 6 månader) och ska styrkas med läkarutlåtande.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet av fritidskaraktär och får inte avse resa till arbete, utbildning, vård eller behandling.

En förutsättning för att bli beviljad riksfärdtjänst är att resan inte kan genomföras på egen hand med hjälp av transportföretagens kostnadsfria assistansservice. Som exempel så är många av Mälartågs tåg väl anpassade för resenärer med funktionsnedsättning.

Ansökan
Det kan dröja upp till fyra veckor innan du får svar på din ansökan. Vid semestrar och högtider kan väntetiden vara längre.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legtimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa