Skolvalet

LÄS MER

Att välja skola
När ditt barn ska börja förskoleklass och när ditt barn går i en skola i Flens kommun där nästa årskurs inte finns, reserverar kommunen en plats för ditt barn på den skola som har elevens folkbokföringsadress i sitt upptagningsområde.

Om du vill välja en annan skola för ditt barn än den där Flens kommun reserverar en plats, gör du det under skolvalsperioden. 
Observera att i normalfallet kvarstår inte rätten till skolskjuts till den valda skolan!

Om du är nyinflyttad eller om du saknar tillgång till e-tjänsten, vänligen skicka e-post till skolval@flen.se.

Om du önskar en fristående skola eller en skola i en annan kommun måste du ansöka till dem direkt – men du måste också fylla i ditt skolval i e-tjänsten. Detta ska du göra eftersom Flens kommun har ett ansvar att bevaka att alla barn i kommunen får en skolplacering.

Beslutet om skolvalsplacering får du normalt i mars. Ibland kan du få vänta längre på ditt beslut om du sökt till friskola eller skola i annan kommun.