Specialkost och anpassad måltid - Ansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Via denna e-tjänst kan du som vårdnadshavare, myndig elev eller personal ansöka om specialkost eller anpassad måltid. Tjänsten kräver e-legitimation/BankID.
E-tjänsten gäller samtliga kommunala förskolor, grundskolor och gymnasium i Flens kommun.

Observera att handläggningstiden är upp till två veckor.

För att beviljas specialkost eller anpassad måltid krävs ett medicinskt utlåtande från vården. Det kan vara ett läkarintyg eller journalanteckning.
En skärmdump från journalen på 1177 är okej. 

Ansökan kan inte användas för att få annan mat om barn/elev inte tycker om vissa maträtter. 

Vid varje terminsstart ska en ny ansökan göras. För att garanteras specialkost/anpassad måltid vid terminsstart ska ansökan göras före 1 augusti.
Vid senare skolstart eller inskolning på förskola görs ansökan snarast möjligt.

Vid byte av förskola/skola samt ändring av behov ska ny ansökan göras.

Om behov av specialkost/anpassad måltid upphör ska detta anmälas i e-tjänsten Specialkost och anpassad måltid - Avsluta

Följande behövs för e-tjänsten

  • BankID eller Mobilt BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa