Inackorderingsbidrag för elev i gymnasieskola - ansökan om bidrag

LÄS MER

Välkommen till Flens kommuns e-tjänst för att ansöka om inackorderingsbidrag. Vänligen klicka på den gröna rutan för att komma till själva ansökan.

För mer information om inackorderingsbidrag för elever folkbokförda i Flens kommun, vänligen gå till vår hemsida på www.flen.se. För att komma direkt till sidan om inackorderingsbidrag kan du klicka här.

Personuppgiftsansvarig

Barn-, Utbildnings- och kulturnämnden
kontaktcenter@flen.se