Medborgarförslag

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Välkommen att lämna ett medborgarförslag

Har du ett förslag om hur Flens kommun kan utvecklas? Då kan du lämna ett medborgarförslag till politikerna i kommunfullmäktige.

Medborgarförslag lämnas in till kommunstyrelsens kansli eller direkt till kommunfullmäktige och behandlas därefter i den politiska processen. Medborgarförslag ska inte sammanblandas med synpunkter. Synpunkter handlar om kommuninvånares synpunkter på kommunens service och tjänster, de behandlas inte politiskt utan besvaras av kommunens anställda, använd e-tjänsten för synpunkter.

Så här går det till

  • Medborgarförslag är till för enskilda personer som är folkbokförda i Flens kommun. De kan inte lämnas av föreningar eller andra organisationer.
  • Ämnen av olika slag får inte tas med i samma medborgarförslag, endast ett konkret förslag till åtgärd per medborgarförslag.
  • För att kommunfullmäktige ska kunna behandla förslaget måste det beröra ett ämne som ligger inom kommunfullmäktiges befogenhetsområden. Förslaget får exempelvis inte gälla ärenden som rör myndighetsutövning mot enskild person

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Folkbokförd i Flens kommun

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa