Upphörande av livsmedelsverksamhet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Information

I och med att verksamheten upphör och avregistreras upphör kravet på offentlig livsmedelskontroll. Om ny livsmedelsverksamhet önskas starta måste en ny anmälan om registrering av livsmedelsanläggning göras. Vid övergång till ny verksamhetsutövare måste en ny anmälan om registrering av livsmedelsanläggning göras av den nya verksamhetsutövaren.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa