Specialkost & anpassad måltid - kostintyg

LÄS MER

Specialkost/anpassade måltider serveras till barn/elever av medicinska skäl, t.ex.
födoämnesallergi, födoämnesintolerans, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller annan
funktionsvariation och tillfällig eller kontinuerlig medicinering av olika anledningar. Även vegansk
kost räknas som anpassade måltider. Ansökan och beslut är till för att säkerställa att rätt mat
serveras till barn/elev som är i behov av specialkost/anpassade måltider.