Registrering av dricksvattenanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vattenverk och andra anläggningar som producerar dricksvatten som används i offentlig eller kommersiell miljö eller i livsmedelsverksamhet ska registrera sin dricksvattenanläggning till Bygg- och miljöavdelningen. 

Livsmedelsverkets regler gäller allt dricksvatten som används i kommersiell, offentlig eller livsmedelsverksamhet, oavsett vattenmängden som utvinns och antalet personer som försörjs. Det kan gälla dricksvatten för till exempel:

  • restauranger och café

  • skolor, kursgårdar, sjukhem

  • campingplatser.

Kommunen har ansvaret för att dricksvattnet som levereras i det regionala nätet har god kvalitet fram till fastighetsgränsen. Inne på fastigheten har fastighetsägaren ansvar för ledningar och dylikt. Därför behöver du inte skicka in en anmälan om vattnet som används i din verksamhet är kommunalt.

Det är också viktigt att du som har en egen brunn av och till kontrollerar ditt dricksvatten. Som brunnsägare ansvarar du själv för ditt dricksvatten i stor utsträckning. Bygg- och miljöavdelningen kan bistå med råd om brunnsvattenkvalitet eller om det finns misstanke om att vattnet kan vara en hälsorisk.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa