Förhandsbesked

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Allmänt om förhandsbesked
Ett beslut om förhandsbesked innebär att samhällsbyggnadsnämnden prövar om åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.

Samhällbyggnadsnämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett positivt förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov är beslutat.

Avgiften betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa