Avboka skolskjuts som ombud

LÄS MER

E-tjänst för avbokning av skolskjuts med särskild skoltransport (tidigare kallad skoltaxi).

Denna e-tjänst är för att avboka skolskjuts som ombud (personal, familjehem, nyanländ) då det saknas e-legitimation.

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa