Intresseanmälan - god man & förvaltare

LÄS MER

God man/förvaltare behövs för perso­ner som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. En god mans/förvaltares huvudsakliga uppgift är att företräda huvudmannen utåt gentemot andra. Det gäller främst i ekonomiska och rättsliga frågor.

Alla blivande ställföreträdare kontrolleras i Rikspolisstyrelsens belastningsregister, i Kronofogdemyndighetens register samt i socialregistret och hos överförmyndaren i sin hemkommun.

Under året genomförs både grundutbildningar samt fortbildningar för våra gode män och förvaltare. Välkommen du också!

Personuppgiftsansvarig

Överförmyndarnämnden
overformyndaren@flen.se